බදියුදීන්ගේ නිවස වටලයි.

0
1614
- Advertisement -

අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතාට අයත්, මන්නාරම, තාරපුරම් හී පිහිටි නිවසක් අද දිනයේ ශ‍්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබේ. අමාත්‍යවරයාගේ නිවසට අමතරව, තාරාපුරම් හී පිහිටි තුර්කි නගර් නම් මුස්ලිම් ගම්මානයද හමුදාව විසින් සෝදියට ලක් කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත්, බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ නිවසින් සැක කටයුතු කිසිවක් සොයාගෙන නැත.