”බඩ ඉරිගු වගාවට රසායනික පොහොර ගේනවා.” රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර.

0
85
- Advertisement -

”බඩ ඉරිගු වගාවට
රසායනික පොහොර ගේනවා.”
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර.

දැනට රට තුළ රසායනික පොහොර මෙටි‍්‍රක් ටොන් නම දහසක සංචිතයක් තිබෙන බවත්, ඉදිරියේ දී තවත් පොහොර ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර පවසයි.

රට තුළ බඩ ඉරිගු වගාව ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, බඩ ඉරිගු ආනයනය නවත්වා, රට බඩඉරිගුවලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීම රජයේ අරමුණ බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

කාබනික පොහොර සමග, ආනයනික ද්‍රව නයිට‍්‍රජන්, බඩඉරිගු ගොවියන්ට ලබා දීමට රජයට සැලසුම් කරන බවති අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

දැනට බඩ ඉරිගු වගාව සදහා ගොවින් පන්දහසක් ලියාපදිංචි වී සිටිති.

එළැඹෙන මහකන්නයේ දී හෙක්ටයාර් ලක්ෂයක බඩ ඉරිගු වගා කිරීම රජයේ අරමුණ බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + sixteen =