බටහිර පර්යන්තය ඉදිකිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට අදානි සමාගම ලක් රජයට තුති පුදයි..!

0
309
- Advertisement -

බටහිර පර්යන්තය ඉදිකිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට
අදානි සමාගම ලක් රජයට තුති පුදයි..!

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉදිකිරීම සදහා තම සමාගමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් තමන් ශ‍්‍රී ලංකා රජයට කෘතඥතාව පුද කරන බව, අදානි සමාගේ හිමිකරු ගෞතම් අදානි මහතා පවසයි.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ගෞතම් අදානි මහතා මේ බව පවසා තිබේ.

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉදිකිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා රජයටත්, ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියටත්, ජෝන් කීල්ස් ආයතනයටත් සිය කෘතඥතාවය හිමිවන බවයි ඔහු පවස්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 1 =