“බංකොලොත් කළේ කවුද..? වන්දි ගෙවන්න වී තිබෙන්නේ කාටද..?” ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම, කාර්ය මණ්ඩලයේ 900 ක් ඉවත් කරයි. තවත් 407 ක් පඩි රහිත නිවාඩු යවයි.

0
779
- Advertisement -
Share

බංකොලොත් කළේ කවුද..? වන්දි ගෙවන්න වී තිබෙන්නේ කාටද..? ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම, කාර්ය මණ්ඩලයේ 900 ක් ඉවත් කරයි.
තවත් 407 ක් පඩි රහිත නිවාඩු යවයි.

කොරෝනා වසංගතය, ව්‍යාපාරයට කරන ලද බලපෑම හේතුවෙන්, කාර්ය මණ්ඩලයේ 900 ක් පමණ දෙනා ඉවත් කිරීමට සිදු වූ බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පවසයි.

ඊට අමතරව, ගුවන් සමාගමට අනුයුක්තව කොන්ත්‍රාත් පදනමෙන් සේවය කළ තවත් 407 දෙනෙකු පඩි රහිතව නිවාඩු ගන්වා ඇති බව ද පැවසේ.

කෙසේ වෙතත් ස්ථිර සේවකයන් කිසිවෙකු ඉවත් කර නැත. නමුත් ඔවුන්ගේ වැටුප් අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =