ප‍්‍රහාරකයන් ඇල්ලීමට ඉන්දියාවත් එකතු වේ.

0
581
- Advertisement -

ඊයේ සිදු වූ ප‍්‍රහාර මාලාවෙන් පසුව ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර මුහුදු සීමාව නිරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඉන්දියාව විසින් ගුවන් යානා සහ නාවික යාත‍්‍රා යොදවා ඇති බව වාර්තා වේ. ප‍්‍රහාරකයන් මුහුදු මාර්ගයෙන් පළා යෑම වළක්වා ලීම මෙහි අරමුණ බව පැවසේ.