ප‍්‍රවාහන-ආහාර සහ නවාතැන් පහසුකම් නෑ. මාතර කොවිඩ් රෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය නිහඩ විරෝධතාවයක.

0
262
- Advertisement -

ප‍්‍රවාහන-ආහාර සහ නවාතැන් පහසුකම් නෑ.
මාතර කොවිඩ් රෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය
නිහඩ විරෝධතාවයක.


කොරෝනා ආසාදිතයන් සදහා ප‍්‍රතිකාර කිරීම සදහා පිහිටුවා මාතර රෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය අද දිනයේ නිහඩ විරෝධතාවයක නිරතව ඇති බව වාර්තා වේ.

ප‍්‍රවාහන පහසුකම්, ආහාර, නවාතැන් පහසුකම් සහ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ප‍්‍රමාණවත් ලෙස නොලැබෙන බව පවසමින් ඊට විරෝධය පෑමක් ලෙස ඔවුන් මෙම විරෝධතාවයේ නිතරව ඇත.

මාතර කෝවිඞ් රෝහල තුළ කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 150දෙනෙකු පමණ ප‍්‍රතිකාර ලබන බව පැවසේ.