ප‍්‍රමිති ආයතනය ඇමති බන්දුලගෙන් ඉවත් කළේ ප‍්‍රමිතියක් නැති සැමන් ටින් ගැන පරීක්ෂණ කළ නිසා ද..?

0
130
- Advertisement -
Share
4 / 100

ප‍්‍රමිති ආයතනය ඇමති බන්දුලගෙන් ඉවත් කළේ
ප‍්‍රමිතියක් නැති සැමන් ටින් ගැන පරීක්ෂණ කළ නිසා ද..?

ප‍්‍රමිති ආයතනය බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉවත් කළේ, ප‍්‍රමිතියෙන් තොරව මෙරටට ගෙන් වූ සැමන් ටික් තොගයක් පිළිබදව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට – ප‍්‍රමිති ආයතනයට ඉඩ ලබා දීම නිසා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

පසුගිය දිනවල දී ප‍්‍රමිතියෙන් තොර – ආසනික ප‍්‍රතිශතය ඉහළ – ටින් මාළු තොගයක් මෙරටට ගෙන්වා ඇති බව වාර්තා විය.

ප‍්‍රමිති ආයතනය, එම ටින් මාළු තොගය පිළිබදව පරීක්ෂා කළ යුතු බව පවසා ඇති අතර, වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊට බාධා නොකර, ඒ සදහා ප‍්‍රමිති ආයතනයට අවසර ලබා දී ඇති බවත්, එම හේතුව මත, අදාල ප‍්‍රමිති ආයතනය, වෙළද අමාත්‍යවරයාගේ විෂය පථයෙන් ඉවත් කර ඇති බවට මන්ත‍්‍රීවරයා චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × four =