පෞද්ගලික සමාගමක් මුතුරාජවෙල ගොඩ කිරීමට අර අදී.

0
424
- Advertisement -

පෞද්ගලික සමාගමක් මුතුරාජවෙල ගොඩ කිරීමට අර අදී.

•සාලිය කුමාර ගුණසේකර

මුතුරාජවෙල තෙත් බිම් පරිසර පද්ධතියට අයත් අක්කර පනහක භූමි ප්‍රදේශයක් ගොඩ කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් මායිම් සලකුණු කරමින් පවතින බව පරිසරවේදීහු පවසති.

තෙත් බිම් පරිසර පද්ධතියේ ජා-ඇළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, වෑවල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පිහිටා ඇති අට්ටික්කාගහවත්ත කුඹුරට හා වැටකෙයාගහ කුඹුරට යාව පිහිටි භූමියක් මෙලෙස ගොඩ කිරීම සඳහා සූදානමක් පවතින බව පරිසරවේදී සජීව චාමිකර සඳහන් කරයි.

තෙත් බිමේ මායිම් සලකුණු කර, මායිම් කණු සිටුවීම සඳහා අදාළ පෞද්ගලික සමාගමට ජාඇළ ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ලැබී ඇතැයිද අනාවරණය වේ. අදාළ තෙත් බිම ගොඩකර ලොරි රථ එකලස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමේ සූදානමක් පවතින බව පරිසරවේදීහු පවසති.

“මෙම ගොඩ කිරීම හේතුවෙන් තෙත් බිමේ බලි ඇළට සහ වෑවල පල්ලි ඇළට එකතු වන රොන් මඩ ඕලන්ද ඇළ ඔස්සේ ජාඇළට, දඩුගම් ඔය ඔස්සේ මීගමුව කළපුවටත් එකතුවීමේ අවදානම් තත්ත්වයක් තිබෙනවා. රොන්මඩ නිසා කළපු පරිසර පද්ධතිය ගොඩවීම මගින් කළපු ජීවීන්ගේ පැවැත්මටද බාධාවක් එල්ල වෙනවා.” යැයි පරිසරවේදී සජීව චාමිකර කියන්නේය.

මෙලෙස මෙවැනි භූමි ප්‍රදේශයක් ගොඩ කිරීම නිසා මහවත්ත, වෑවල, ඉදිවිටිය, එගොඩවත්ත යන ගම්මානවලට ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක්ද පවතී.

මුතුරාජවෙල මෙරට විශාලතම වෙරළාශ්‍රිත ලවණ වගුරු බිමයි. මෙම පරිසර පද්ධතියේ ශාක කුල 66 කට අයත් ශාක විශේෂ 194 ක් සහ සත්ත්ව විශේෂ රැසක් ජීවත්වෙති.

තෙත් බිම ගොඩ කිරීමේ සැලසුම පිළිබඳව වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර පැවසුවේය.

“අදාළ පෞද්ගලික සමාගම සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් කිරීම සඳහා අපෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. අපි කිසිම අවසරයක් දීලා නෑ. මෙයට නීතිමය අවසරයක් දෙන්න බෑ. ඉඩම් ගොඩකරන්න අවසරයක් දීලා නෑ’’ යනුවෙනි.

අරුණ පුවත්පත – 02.07.2020