‘පෝට් සිටිය ගැන ඡන්දය විමසීමේ දී දේශපේ‍්‍රමීන් සහ දේශද්‍රෝහීන් හදුනාගත හැකියි.’ ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.

0
434
- Advertisement -

‘පෝට් සිටිය ගැන ඡන්දය විමසීමේ දී
දේශපේ‍්‍රමීන් සහ දේශද්‍රෝහීන් හදුනාගත හැකියි.’
ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.


වරාය නගරය චීනයට පවරා දීම සම්බන්ධ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු විවාදයට ගැනීමෙන් පසු දේශපේ‍්‍රමීන් සහ දේශද්‍රෝහීන් හදුනා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසති.

උන්වහන්සේ මේ බව පවසා ඇත්තේ දිවයින පුවත්පත සමගයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 9 =