පොහොර නෑ කියා ගොවියෝ අදත් උද්ඝෝෂණය කරති.

0
689
- Advertisement -

පොහොර ලබා දෙන බව පවසා කැදවීම් කර තිබුණද කැකිරාව, මඩාටුගම, ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි ගොවීන්ට, අදාල බලධාරීන්, පොහොර නැති බව පැවසීම නිසා අද උදෑසන උණුසුම්කාරී වාතාවරණයක් මතු වී තිබේ.

ගොවියෝ, යාපනය මහනුවර ඒ 09 මාර්ගය අවහිර කරමින් පැය දෙකක පාමණ කාලයක් උද්ඝෝෂණයක නිරත ව ඇති අතර, කැකිරාව පොලීසිය පැමිණි උද්ඝෝෂණය විසුරුවා හැර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 18 =