පොහොට්ටු මන්ත්‍රීගේ ධූරය අහෝසියි..!

0
801
- Advertisement -

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති එම්.කේ අමීල මහතාගේ සභාපති ධූරය සහ මන්ත්‍රී ධූරය අහිමි කිරීමට මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ. රාජකාරියේ නිරතව සිටි පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනෙකුට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව පවරා තිබුණු නඩුවේදී වරදකරු වීම සහ මාස තුනක කාලයක් සිරගතව සිටීමට සිදු වීම, ඔහුගේ සභාපති ධූරය සහ මන්ත්‍රීධූරය ඉවත් කිරීමට හේතු වී තිබේ.