පොහොට්ටු පක්ෂයට බලය හිමි ප‍්‍රාදේශීය සභා තුනක අයවැය පරාද වේ.

0
567
- Advertisement -

පොහොට්ටු පක්ෂයට බලය හිමි
ප‍්‍රාදේශීය සභා තුනක අයවැය පරාද වේ.

පොහොට්ටු පක්ෂයට බලය හිමි හල්දුම්මුල්ල ප‍්‍රාදේශීය සභාව, අම්පාර නගර සභාව, ජා ඇල ප‍්‍රාදේශීය සභාව යන පළාත් පාලන ආතන තුනේ අයවැය පරාජයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

අයවැය ඡන්ද විමසීමේ දී පොහොට්ටු පක්ෂයට සම්බන්ධ නියෝජිතයන්ම අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය දී තිබීම විශේෂත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + fifteen =