පොහොට්ටු නගරාධිපතිට බහුතර සහාය නැති වේ. බදුල්ල නගර සභාවේ කටයුතු අත්හිටුවයි.

0
485
- Advertisement -

පොහොට්ටු නගරාධිපතිට බහුතර සහාය නැති වේ. බදුල්ල නගර සභාවේ කටයුතු අත්හිටුවයි.

බදුල්ල නගර සභාවේ කටයුතු, කොමසාරිස්වරයෙකු යටතට පත් කර තිබේ.

ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, නගරාධිපතිවරයාට සභාවේ බහුතර සහයෝගය අහිමිවීම හේතුවෙනි.

බදුල්ල නගර සභාවේ බලය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ එක්ව පිහිටුවා තිබුණි.

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන ප්‍රියන්ත ආරියසිරි මහතා බදුල්ල නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 1 =