පොහොට්ටුවට බලය හිමි බදුල්ල නගර සභාවේ අයවැයත් පරාදයි.

0
410
- Advertisement -

පොහොට්ටුවට බලය හිමි
බදුල්ල නගර සභාවේ අයවැයත් පරාදයි.


පොහොට්ටු පක්ෂ සන්ධානයට බලය හිමි බදුල්ල නගර සභා අය වැය පරාජයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. පොහොට්ටු පක්ෂ සන්ධානයට අයත් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන නාගරික මන්තී‍්‍රවරු පස් දෙනා අයවැයට විපක්ෂව සිය ඡන්දය භාවිතාකර ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − ten =