පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් සැලකිය යුතු දන්සැල් සංඛ්‍යාවක්, ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයයි,

0
866
- Advertisement -

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් පවත්වනු ලබන දන්සැල් අනිවාර්යෙන්ම ලියාපදිංචි කල යුතුබව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් මහින්ද්‍ර බාලසූරිය පවසනවා.

දන්සැල් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ අයදුම්පත් ප්‍රදේශය භාර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගෙන් ලබාගත හැකි අතර, ලබන 15 වනදා දක්වා දන්සැල් ලියාපදිංචි කිරිම සිදු කළ හැකි බවයි ඔහු පැවසුවේ.

විශේෂයෙන් පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුර සහ මිහින්තලය පූජා නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සැලකිය යුතු දන්සැල් සංඛ්‍යාවක් මේ වනවිටත් ලියාපදිංචි වී ඇති බවත්, අනුරාධපුර නගරයේ දන්සැල් අනූවකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

මිහින්තලය පූජා නගරය ආසන්න ප්‍රදේශයේ දන්සැල් දහයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත් නිකුත් කර අතර, කතරගම කිරිවෙහෙර, තිස්සමහාරාමය, මහියංගනය සහ මුතියංගනය වැනි ප්‍රදේශවල මෙවරද පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් සැලකිය යුතු දන්සැල් සංඛ්‍යාවක් පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබෙනවා.

නිසි ආකාරයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උපදෙස් අනුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව දන්සැල් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දන්සැල් සංවිධායකවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.