පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රවාහන සැලැස්මක්

0
1114
- Advertisement -

එළැඹෙන පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රවාහන සැලැස්මක් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමෙන්තුව සහ ජාතක ගමනාගමන කොමිසම් සභාව යන ආයතනවල දායකත්වයෙන් මෙම ප්‍රවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

එළඹෙන 14 වැනිදා සිට 18වැනිදා අලුයම දක්වා මෙම ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය විසින් රජරට, කොළඹ, මහනුවර, ගම්පහ, වයඹ යනාදි ලෙස ප්‍රාදේශික 5ක් ආවරණය වන පරිදි බස්රථ 600ක් ධාවනයට යොදවා තිබෙනවා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙවර පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් ලබන 14වැනිදා සිට අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය අතර විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

ඊට අමතරව කොළඹ කොටුව – අනුරාධපුරය, මහව – අනුරාධපුරය, අනුරාධපුරය – බෙලිඅත්ත යනාදි ලෙසද මෙලෙස විශේෂ දුම්රිය යොදවා තිබෙනවා.