පොලිසියේ 277 කට කොරෝනා. තවත් තුන්දහසකට අධික පිරිසක් නිරෝධායනයේ.

0
66
- Advertisement -
Share
5 / 100

පොලිසියේ 277 කට කොරෝනා.
තවත් තුන්දහසකට අධික පිරිසක් නිරෝධායනයේ.


ඊයේ වන විට, පොලිස් සේවයට සම්බන්ධ නිළධාරීන් 277 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී තිබේ. ඊයේ දිනය තුළ දී පමණක්, පොලිස් නිළධාරීන් 65 දෙනෙකු ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන තිබේ. මීට අමතරව, තවත් පොලිස් නිළධාරීන් තුන් දහසකට අධික පිරිසක් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බවද පැවසේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − eleven =