පොලිස් පොකුර 1500 දක්වා ඉහළට.

0
179
- Advertisement -

පොලිස් පොකුර 1500 දක්වා ඉහළට.


ඊයේ දිනය වන විට, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ කෝවිඞ් පොකුර 1500 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

එමෙන්ම, තිඹිරගස්යායේ පිහිටි පොලිස් ක්ෂේත‍්‍ර බලකා මූලස්ථානයෙන් ද ආසාදිතයන් වාර්තා වීම නිසා, එම මූලස්ථානය දින 14 කට හුදෙකලා කර ඇති බවද පැවසේ.