පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් තුන්දෙනෙක්ට සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරු…!

0
836
- Advertisement -

ප‍්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ධූරයේ රාජකාරී කරමින් සිටි කාන්තා පොලිස් නිළධාරීණියන් තිදෙනෙකු, සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුර දක්වා උසස් කර තිබේ. ජාතික පොලිස් කොමිසම, මෙම උසස්වීම්, 2015 පෙබරවාරි මාසයේ 27 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන බව කියයි.