පොලිස් නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි.

0
449
- Advertisement -

වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගේ නියෝගය අනුව, සියළු පොලිස් නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු සහ දින විවේක, අපේ‍්‍රල් මාසයේ 10 වන දා දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි අවලංගු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =