පොලිස් නිළධාරිනියන් 12 දෙනෙකුට උසස් වීම්.

0
635
- Advertisement -

පොලිස් අධිකාරීවරුන් ලෙස සේවය කරන පොලිස් නිලධාරිනියන් දොළොස්දෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරට උසස් කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිෂම අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

සේවා කාලය පදනම් කරගෙන උසස්වීම් හිමිවන දිනයේ සිට බලපැවැත්වෙන ලෙස මෙම උසස්වීම් ලබාදී තිබෙන බව එම කොමිෂමේ  ලේකම් නිශාන්ත වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව 2018 වසරේ ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට ඒ.ජී.එන්.ඩී. සෙනෙවිරත් මහත්මිය, ඩබ්.ජේ. පත්මිණි මෙනෙවිය, ආර්.ඒ.ඩී. කුමාරි මහත්මිය හා ඩී.එස්. පෙරියප්පෙරුම මහත්මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරට උසස් කර තිබේ.

මීට අමතරව එස්.ඒ.කියු. ජයසුන්දර මහත්මිය 2018 වසරේ අගෝස්තු 01 වැනිදා සිටත්, එච්.ඩබ්.අයි.එස්. මුතුමාල මහත්මිය සහ ජී.අයි.එම්. ආරියසේන මහත්මිය 2018 නොවැම්බර් 03 වැනිදා සිටත් බලපැවැත්වෙන ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත් කර ඇත.

එසේම එච්.එල්.එම්.ආර්. අමරසේන මහත්මිය 2018 නොවැම්බර් 03 වැනිදා සිට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත්කර පොරොත්තු ලේඛනගත කර තිබේ.

කාන්තා පොලිස් අධිකාරීවරුන් වැඩිම පිරිසක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරට පත්කළ පළමු අවස්ථාව මෙය බවද පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

ada.lk