පොලිස් කොමිසමේ සභාපති සමග වැඩ කරන්න බෑ කියා පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු හය දෙනෙක් ඉල්ලා අස් වේ.

0
574
- Advertisement -

පොලිස් කොමිසමේ සභාපති සමග වැඩ කරන්න බෑ කියා පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු හය දෙනෙක් ඉල්ලා අස් වේ.


පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු හය දෙනෙකු අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිසමෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව දකුණු – සබරගමුව – ඌව – වයඹ – මධ්‍යම හා බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු මෙසේ ජාතික පොලිස් කොමිසමෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයා සමග ඇති වූ මත ගැටුම් හේතුවෙන් ඔවුන් මෙසේ ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපති – හිටපු පොලිස්පති චන්ද්‍රා ප‍්‍රනාන්දු මහතා පවසා ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතුව ඔවුන්ගේ ම අකාර්යක්ෂමතාව බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =