පොලිස් කොමිසමෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු දෙදෙනෙකුට උසස් විම්

0
991
- Advertisement -

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දෙදෙනෙකු වැඩ බලන පදනමෙන් ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුර දක්වා උසස් කර ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිසම කියයි.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් එස් පතිනායක සහ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ටී.එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී තෙන්නකෝන් යන මහත්වරු මෙලෙස ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරු දක්වා උසස් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − three =