පොලිස්පති ලෙස සී.ඩී වික‍්‍රමරත්න පත් කිරීමට ජනපති යෝජනා කරයි. පාර්ලිමේන්තු සභාව අනුමත කරයි.

0
125
- Advertisement -
Share
4 / 100

පොලිස්පති ලෙස සී.ඩී වික‍්‍රමරත්න පත් කිරීමට
ජනපති යෝජනා කරයි. පාර්ලිමේන්තු සභාව අනුමත කරයි.


පොලිස්පතිවරයා ලෙස දැනට වැඩ බලන පොලිස්පති සී.ඞී. වික‍්‍රමරත්න මහතාගේ නම, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු සභාවට යෝජනා කර ඇති අතර අද දිනයේ රැුස් වූ පාර්ලිමේන්තු සභාව ඒ සදහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 18 =