පොලිස්පති අනිවාර්ය නිවාඩු යවයි..?

0
1234
- Advertisement -

පොලිස්පතිවරයා ඉවත් විය යුතුබව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසුවද මේ වන තෙක් පොලිස් පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා සිය ධූරයෙන් ඉවත් වී නැත. එසේම, පොලිස්පතිවරයාට සමීප ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ, ඔහු සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ සූදානමක් නැති බවයි. මේ තත්ත්වය මත පොලිස්පතිවරයා අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීම සිදු විය හැකි බව වාර්තා වේ. 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව, පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීමේ බලය ජනාධීපතිවරයාට හිමි වූ වද ඔහු එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයාට නැත.