පොලිස්පතිට සහ ආරක්ෂක ලේකම්ට ඇප

0
800
- Advertisement -

පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් බැගින් වූ ශරීර ඇප මත මුදා හැරේ.