පොලිස්පතිගෙ පෙත්සමට ජුලි 31 වනදා තීරණයක්

0
601
- Advertisement -

පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දරගේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ජූලි 31 වනදා සළකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × one =