පොල්තෙල් භාවිතය අනතුරුදායක යැයි ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

0
346
- Advertisement -

පොල්තෙල් භාවිතය අනතුරුදායක යැයි
ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.


දැනට වෙළදපොලේ පවතින පොල් භාවිතය අනතුරුදායක යැයි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, මන්ත්‍රීවරයා මේ බව පවසා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 3 =