පොරොන්දු වූ පරිදි ජනපති සිංහරාජයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වේ.

0
409
- Advertisement -

පොරොන්දු වූ පරිදි ජනපති සිංහරාජයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වේ.

ආන්දෝලනයට තුඩු දී තිබෙන, සිංහරජය වන රක්ෂිතයට මායිම්ව පිහිටා ඇති ලංකාගම සිට දෙනියාය දක්වා ඉදිවන මාර්ගය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද දිනයේ එහි ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊයේ දිනයේ දී පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා, ජනාධිපතිවරයා අද දිනයේ සිංහරාජයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට නිරත වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

මාර්ගය ඉදිකිරිම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ලබා දුන් උපදෙස් පිළිබදව මෙතෙක් නිල වශයෙන් වාර්තා වන්නේ නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 5 =