පොම්පියෝ ඇතුළු පිරිවර පිටව යති.

0
260
- Advertisement -
Share
8 / 100

පොම්පියෝ ඇතුළු පිරිවර පිටව යති.


සිය ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරය අවසන් කරමින්, මයික් පොම්පියෝ ඇතුළු පිරිවර, මාලදිවයින බලා පිටත්ව ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 20 =