පෙරහුරු මැතිවරණය ආරම්භ වේ.

0
195
- Advertisement -
Share

පෙරහුරු මැතිවරණය ආරම්භ වේ.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය යටතේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ලබා දෙන ලද නිර්දේශයන්ට අනුව මැතිවරණය පවත්වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබදව අදහසක් ලබා ගැනීම සදහා, අද පෙරවරුවේ සිට, පෙරහුරු මැතිවරණයක් පැවැත්වෙමින් තිබේ.

මෙම පෙරහුරු මැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ, අම්බලන්ගොඩ, විලේගොඩ ධම්මයුක්තිකාරාමයේ දී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 1 =