‘පෙබරවාරි 09 වෙනිදා අභියාචනාධිකරණයෙන් ඇප ඉල්ලන්න.’ හිජාස් හිස්බුල්ලාට පුත්තලම මහාධිකරණය දැනුම් දෙයි.

0
160
- Advertisement -

‘පෙබරවාරි 09 වෙනිදා අභියාචනාධිකරණයෙන් ඇප ඉල්ලන්න.’
හිජාස් හිස්බුල්ලාට පුත්තලම මහාධිකරණය දැනුම් දෙයි.

ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත් අඩංගුවට ගෙන මාස විස්සකට ආසන්න කාලයක් රදවාගෙන සිටින නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාට ඇප ලබා දීම අද පුත්තලම මහාධිකරණය ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාට ඇප ලබා දීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විරෝධයක් එල්ල නොවූවද, එය තමන්ගේ බල ප‍්‍රදේශය නොවන බව පවසමින් පුත්තලම මහාධිකරණ විනිසුරුවරිය ඇප ලබා දීම ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

නැවත පෙබරවාරි නමවනදා, නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, එහිදී ඇප ඉල්ලා සිටින ලෙස පුත්තලම මහාධිකරණ විනිසුරුවරිය විත්තිකරුට දැනුම් දී තිබේ.

පසුගිය විසිවන දා නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියේ, ඔහුට ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ විරෝධයක් නැති බවයි.