පෙත්තක මිල රු.7500 යි. පිළිකා රෝහලේ බෙහෙත නෑ.

0
400
- Advertisement -

පෙත්තක මිල රු.7500 යි.
පිළිකා රෝහලේ බෙහෙත නෑ.

පිළිකා රෝගීන් සදහා නොමියේ නිකුත් කරන ඖෂධ වර්ග කිහිපයක් සති දෙකක සිට රෝහලෙන් නිකුත් නොකරන නිසා, රෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

පිළිකා රෝහල ද ඇතුළුව සියළු රෝහල්තුළ ඖෂධ හිගයක් පවතින බවට විවිධ පාර්ශ්ව චෝදනා කළත්, විෂයභාර අමාත්‍යවරයා දිගින් දිගටම එම චෝදනා ප‍්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටියි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අද දිවයින පුවත්පත පහත පුවත පළ කර තිබේ.
දිවයින පුවත්පත – 2021.05.14

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 11 =