පුළුවන්නං දිනලා පෙන්නන්න. රනිල්ගෙන් සජිත්ට අභියෝගයක්.

0
992
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණයට පෙර ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය පැමිණීමට නියමිත ය.
ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය මෙහෙයවීමේ වගකීම, අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට භාර දීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය මෙහෙය වීමේ වගකීම සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍ය වරයාට භාර දීම, බිම් මට්ටමේ ජනතා සහාය තිබේ නම්, ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව දිනා පෙන්වන ලෙසට අගමැතිවරයා විසින් සජිත් අමාත්‍යවරයාට කරන ලද අභියෝගයක් බදු ය.