පුරවැසිභාවය ඉවත් කර ගන්නේ නැතිව ලංකාවේ පාස් පෝර්ට් එකක් ගත්තේ කොහොමද…?

0
1278
- Advertisement -

අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා මහතා ඔහුගේ ට්විටර් ගිණුම ඔස්සේ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ප‍්‍රශ්නයක් අසා තිබේ. ප‍්‍රශ්නයනම්, ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කර ගත් බව සහතික නොකර, ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් බලපත‍්‍රයක් ලබා ගත්තේ කෙසේද යන්න යි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ බවට වන කිසිදු සාක්ෂියක් ඒ මහතා මේ වනතෙක් ඉදිරිපත් කර නැත. 2019 ජූනි 30 වන දිනට අදාලව, ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කළ පුද්ගල නාම ලේඛනය තුළ ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඇතුළත් ව නැත.

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කර නොගෙන, ශ‍්‍රී ලාංකීය ගුවන් ගමන් බලපත‍්‍රයක් ලබා ගැනීමට නොහැක. එසේ තිබියදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ‍්‍රී ලාංකීය ගුවන් ගමන් බලපත‍්‍රයක් ලබාගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, මේ වන විට හර්ෂද සිල්වා අමාත්‍යවරයා ඔහුගේ ට්වීටර් පණිවිඩය ඉවත්කරගෙන තිබේ.