“පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශයේ විශ‍්‍රාම යන වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළට.” අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

0
126
- Advertisement -
Share
5 / 100

“පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශයේ විශ‍්‍රාම යන වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළට.”
අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

පුද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ කාන්තා හා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයේ ම විශ‍්‍රාම යන වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ දමන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

2021 අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =