“පී.සී.ආර් ප්‍රතිඵල එනතුරු බලා සිටි අයි.ටී.එන් මාධ්‍යවේදියා මාධ්‍ය හමු සදහා යැව්වේ කවුද..?” පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි.

0
360
- Advertisement -

“පී.සී.ආර් ප්‍රතිඵල එනතුරු බලා සිටි
අයි.ටී.එන් මාධ්‍යවේදියා මාධ්‍ය හමු සදහා යැව්වේ කවුද..?” පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි.

ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය හා සම්බන්ධ මාධ්‍යවේදියෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව මේ වන විට තහවුරු වී තිබේ. අදාල මාධ්‍යවේදියා, පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා යොමු කර, ප්‍රතිඵල එනතුරු බලා සිටි අයෙකි. එසේ තිබියදී, මාධ්‍ය හමු කිහිපයක් සදහාම එම මාධ්‍යවේදියා පැමිණ තිබේ.

අවදානම නොතකා, අදාල මාධ්‍ය වේදියා එම මාධ්‍යහමු සදහා යොමු කළේ කවුරුන්ද යන්න සොයා බලන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉල්ලා සිටියි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් පසුගිය 14 වන දා පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමුව සදහා ද එම මාධ්‍යවේදියා පැමිණ තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + sixteen =