පී.සී.ආර් කරන ලෙස ඉල්ලා බෝගම්බර සිරකරුවෝ වහළ මත උද්ඝෝෂණය කරති.

0
209
- Advertisement -

පී.සී.ආර් කරන ලෙස ඉල්ලා බෝගම්බර සිරකරුවෝ වහළ මත උද්ඝෝෂණය කරති.


මහනුවර බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන් පිරිසක්, එහි ගොඩනැගිල්ලක වහල මතට නැගී විරෝධතාවයක නිරතව සිටිති.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇත්දැයි සොයා බැලීම සදහා තමන් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයට යොමු කරන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

බන්ධනාගාර රැදවියන් සෑහෙන පිරිසක් මෙම උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වී සිටින බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.