පී.බී.ගේ උත්තරේ යන්නේ කොහොද ඇහුවාම – මල්ලේ පොල් කිව්වා වගේ.

0
630
- Advertisement -

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට යොමු කළ ලිපියට, ජනාධිපති ලේකම්, පී.බී. ජයසුන්දර මහතා යොමු කර තිබෙන ලිපිය, යන්නේ කොහොද කියා ඇසූ විට මල්ලේ පොල් කියනවා වැනි උත්තරයක් යැයි මංගල සමරවීර හිටපු අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු මේ බව පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 8 =