පිල්ලෙයාන්-නිදොස්කොට නිදහස්.

0
226
- Advertisement -

පිල්ලෙයාන්-නිදොස්කොට නිදහස්.


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ජෝසෆ් පරරාජසිංහම් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට පත්ව ඇප ලබා සිටි, පිල්ලෙයාන් ඇතුළුව සිව් දෙනෙකු නිදොස්කොට නිදහස් කිරීමට මඩකලපුව මහාධිකරණය මගින් තීරණය කර තිබේ.

පිල්ලෙයාන්ට එරෙහිව ගොනුකර ඇති නඩුව – දිගටම පවත්වාගෙන යෑමට අදහසක් නැති බව, නීතිපතිවරයා විසින් පසුගියදා දැනුම් දී තිබුණු අතර, ඒ අනුව, මඩකලපුව මහාධිකරණය මෙම තීන්දුව ලබා දී තිබේ.