පිල්ලෙයාන්ට එරෙහි නඩුව නීතිපති ඉල්ලා අස්කර ගනී.

0
497
- Advertisement -

පිල්ලෙයාන්ට එරෙහි නඩුව
නීතිපති ඉල්ලා අස්කර ගනී.


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී, ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්,
සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලෙයාන්ට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාල නඩුව, අද මඩකලපුව මහාධිකරණය හමුවේ විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ දී, නඩුව, තව දුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් නොකරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.