පිල්ලෙයාන්ට ඇප ලැබේ.

0
305
- Advertisement -

පිල්ලෙයාන්ට ඇප ලැබේ.

ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ බන්ධනාගාරගතව සිටින, සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලෙයාන්ට, මඩකලපුව මහාධිකරණය මගින් ඇප ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ජෝසප් පරරාජසිංහම්, 2005 දෙසැම්බර් මාසයේ 25 වන දා මඩකලපුවේ දී ඝාතනය කරන ලද අතර, ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වූ යේ පිල්ලෙයාන් වෙතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + four =