පිටවල පතනත් ඉවරයි..! දුම්බර මිතුරෝ පවසති.

0
539
- Advertisement -

පිටවල පතනත් ඉවරයි..!
දුම්බර මිතුරෝ පවසති.


දුම්බර පිටවල පතන පිවිසුමේ ඉදිකරනු ලබන දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් සදහා පිටවල පතනේ ස්වභාවික පරිසර පද්ධතිය විනාශ කර, කළු ගල් ගලවා ඇති බවත්, වනාන්තර විනාශයක් සිදුකර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

පෙර පැවති ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දමා වඩා විශාල නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරමින් පවතින අතර, එම නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සදහා වසර සිය ගණනක් පැරණි කුරු වන ගහණයක් ද කපා දමා ඇති බව ප‍්‍රදේශාවසීන් චෝදනා කරයි.

එමෙන්ම, ඉදිකිරීම් සදහා අවශ්‍ය කලූගල් ලබා ගන්නේ ද ලංකාවට ආවේණික දුම්බර ගල්පර මැඩියා ජීවත් වන ප‍්‍රදේශයෙන් බවටද චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

දිවයින පුවත්පත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × five =