පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මාර්තු 10 වන දා සිට විවාදයට ගනී.

0
347
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව
මාර්තු 10 වන දා සිට විවාදයට ගනී.

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව,මාර්තු මාසයේ දහවනදා සිට විවාදයට ගැනීමට කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද රැස් වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාවේ දී තීන්දු වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 10 =