පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිලිබදව සොයන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් නිළධාරියෙකුටත් කොරෝනා.

0
282
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිලිබදව සොයන
ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් නිළධාරියෙකුටත් කොරෝනා.


පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පිහිටුවා ඇති ජනාධිපති විමර්ෂණ කොමිසමට අනුයුක්ත පොලිස් ඒකකයේ පොලිස් නිළධාරියෙකු ද කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =