පාස්කු ප‍්‍රහාරය ගැන අග‍්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශය දැනුවත් කර තිබුණේ නෑ.

0
795
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබදව විදෙස් බුද්ධි අංශ විසින් මෙරට ආරක්ෂක අංශ කල් තියා දැනුවත් කර තිබූ බවත්, ඒ අනුව යමින් මෙරට බුද්ධි සේවා ආයතන ප‍්‍රහාරය පිළිබඳව ප‍්‍රභූ ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කළ බව පැවසූවද අගමැති ආරක්ෂක අංශයට එවැනි කිසිදු තොරතුරක් ලැබී නොතිබුණු බව අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ය.

ප‍්‍රහාරයෙන් පසුව තමන්, අග‍්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශයේ නිළධාරීන්ගෙන් මේ පිළිබදව ප‍්‍රශ්න කළ බවද අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ය.