පාස්කු ප‍්‍රහාරයේ විමර්ෂණ ප‍්‍රගතිය සොයා බැලීමට විශේෂ කාර්ය සාධන බලකායක්.

0
392
- Advertisement -

පාස්කු ප‍්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණ කටයුතුවල ප‍්‍රගතිය පිිළිබදව සොයා බැලීම සදහා විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායක්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පිහිටුවා තිබේ. මෙම විශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සතියකට වරක් රැස්වීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =