“පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබද ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.” විපක්ෂය ඉල්ලයි. ආණ්ඩුව බෑ කියයි.

0
398
- Advertisement -

“පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබද ජනාධිපති කොමිසමේ
අවසන් වාර්තාව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.”
විපක්ෂය ඉල්ලයි. ආණ්ඩුව බෑ කියයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ ත්, දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබදව සොයා බැලීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේත්, අවසන් වාර්තා, මේ වන විට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාර දී තිබේ.

එසේ භාර දී තිබෙන කොමිසම් වාර්තා, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස, ඊයේ රැස් වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී විපක්ෂය නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයන් ඉල්ලා ඇති නමුත්, ආණ්ඩු පක්ෂය එය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති වරයාට භාරදුන් වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ ජනාධිපතිවරයාට ම පමණක් බව, ආණ්ඩු පක්ෂයේ මතය වී තිබේ. එබැවින් අදාල වාර්තා, ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව, ඕනෑම අවස්ථාවක විපක්ෂය විසින් ඉල්ලා සිටින විවාදය ලබා දීමට ආණ්ඩුව සූදානම් බව ආණ්ඩු පක්ෂය පවසා තිබේ.

ඊයේ පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමට අනුර කුමාර දිසානායක, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, මනෝ ගනේෂන්, ගයන්ත කරුණාතිලක, දිනේශ් ගුණවර්ධන, අලි සබ්රි, ඩිලාන් පෙරේරා සහ මහින්ද සමරසිංහ යන අය සහභාගී වී තිබුණි.

පක්ෂ නායක රැස්වීම කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් විණි.