පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ කටයුතු අවසන්.

0
278
- Advertisement -

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ කටයුතු අවසන්.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ
කටයුතු අවසන් කර තිබේ.

එහි වාර්තාව ජනවාරි 31 වන දා ට පෙර භාර දීමට නියමිතය.

2019 අප්‍රේල් 21 වන දා සිදු වූ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය සදහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එම වසරේ ඔක්තෝබර් 30 වන දා කොමිසමක් පත් කළ අතර, වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත් වීමෙන් පසුව එම කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කරන ලදී.