පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මෛත්‍රීගෙන් පැය නමයක් ප්‍රශ්න කරයි.

0
444
- Advertisement -

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මෛත්‍රීගෙන් පැය නමයක් ප්‍රශ්න කරයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂමේ නිළධාරීන්, අද පෙවරුවේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නිවසට පැමිණ ඔහුගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම ඇරඹූ අතර, ඔවුන් පැය නමයකට ආසන්න කාලයක්, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =